Algemene informatie

Architectenburo ir. Jan de Boon, lid BNA en VIBA, is het onderdeel van DE WERKPLAATS dat zich richt op de architectuur.
Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van de renovatie en kleinschalige nieuwbouw. Intensieve samenwerking met opdrachtgever en bouwer speelt een centrale rol in de projecten. Te zoeken naar specifieke antwoorden op de vraag van een bepaalde mens en/of organisatie, op een bepaalde plaats en bepaald tijdstip is het kenmerk van het kleine buro.

Historie

Het buro is in 1992 begonnen met de werkzaamheden. Gevestigd in de binnenstad van Leiden werd gewerkt aan opdrachten in de directe omgeving. Langzaamaan werd het werkgebied groter en kwam het accent te liggen op uitvoering van opdrachten waarbij de belevingswaarde van het bouwwerk een grote rol speelt. Op dit moment wordt op zodanige wijze aan projecten gewerkt dat er geen vooringenomen standpunt aangaande vorm, kleur, materiaal en/of (installatie-)techniek bestaat, maar dat deze voortkomen uit de aard van de opdracht.

DE WERKPLAATSGSB

Volgende