De bouwgedachte.

Door de tijd heen heeft de mens zich ontwikkeld in de richting van een steeds grotere onafhankelijkheid ten aanzien van natuurlijke, religieuze en sociale verbanden. Een groeiende individuele vrijheid is hiervan het gevolg. De keerzijde hiervan laat zich aflezen aan allerlei ecologische en sociale problemen. Vandaag de dag kan het een menselijk streven zijn om de relatie met medemens, natuur en niet-materiële werelden te versterken, maar nu in volledige vrijheid. 

 

 

Al het bouwen staat in dienst van de mens. De mens zelf als deel van de natuur, die de grondslag is van ons bestaan. Dit “in dienst van” betekent dat in het bouwen zoals het buro dit voorstaat, gezocht wordt naar oplossingen die de kwaliteit van het leven van de mens en de omgeving bevorderen.

DE WERKPLAATSGSB

Volgende