Contract en Kosten: 

Als contractbasis wordt gebruik gemaakt van de Consumentenregeling 2006, CR 2006, van de Bond van Nederlandse Architecten.   
  
  
  

Het honorarium en de bijkomende kosten van de architect worden per project vastgesteld op basis van een uurloon van € 80,00/uur excl. BTW. Afhankelijk van de aard van de opdracht wordt het honorarium afgerekend op basis van de aan de opdracht te besteden uren of als vast bedrag.

Kosten van eventueel noodzakelijke externe adviseurs, zoals constructeur, bouwfysicus e.a. worden apart in rekening gebracht.

DE WERKPLAATSGSB

Volgende