Het motief

Leven is een continu proces van verandering. Soms snel, soms langzaam. Soms zichtbaar, soms nauwelijks waarneembaar. Schijnbaar uit het niets ontstaat een volgend stadium. Op elk gebied van het leven is dit te ervaren. Daar kan je vol verbazing bij stil blijven staan.

 

 

Ook het bouwen is hieraan onderhevig. Door het samenwerken van allerlei mensen kan schijnbaar uit het niets een idee worden tot een concreet bouwwerk. Dat is een fascinerend proces. Hierin wil het buro niet het verleden conserveren, maar wel respecteren. Aan hetgeen voorhanden is iets nieuws toevoegen waardoor het naar een volgend stadium gevoerd wordt. Dit alles met plezier in het eigenlijke bouwvak en geloof in het begrip schoonheid. Daar waar de mens creatief is, is hij waarlijk mens.

DE WERKPLAATSGSB

Volgende