Ontwerpvisie.

Als fysisch, psychisch en geestelijk- sociaal wezen staat de mens in verbinding met de hem omringende wereld. De zintuigen zijn het die deze uitwisseling mogelijk maken. Bewust en onbewust staan wij onder invloed van al onze zintuiglijke indrukken. Deze zijn letterlijk van levensbelang. Ze leren ons de wereld kennen, maar tevens laten ze ons de wereld beleven. De mens maakt zelf deel uit van de hem omringende natuur. Wetmatigheden die voor de natuur gelden, gelden ook voor de mens. 

 

Kennis van hetgeen kenmerkend is voor alle levende organismen geeft richting aan het zoeken naar een levensbevorderende architectuur. Middels de zintuigen kunnen binnen- en buitenwereld één worden en kan de mens zich identificeren met zijn omgeving. Steeds meer wordt onderkend dat het niet slechts zes, maar twaalf zintuigen zijn die hierbij een rol spelen. Zodoende zijn ze een ingang om te onderzoeken hoe de wereld op de mens als totaal organisme inwerkt. In dit bewustzijn ontstaat een ontwerp-intuïtie die voor het buro als leidraad geldt wanneer het zich met vormgeving bezighoudt. Vormgeving is hier dan op te vatten in de meest ruime zin van het woord.

DE WERKPLAATSGSB

Volgende