Communicatie

Het belangrijkste moment voorafgaande aan het ontwerp is de beeldvorming. Wanneer er een vraag is naar een bouwwerk is het van belang inzicht te krijgen in het wezen van de te huisvesten functie. Bij elke bouwopgave wil zich een bepaald idee individualiseren. Luisteren is in deze fase een sleutelbegrip. Luisteren naar de opdrachtgever, de locatie en de tijdgeest.

Ontwerp

Tijdens het ontwerpen worden zowel modelleerklei en karton, als ook potlood en computer gebruikt.
Regelmatige uitwisseling met de opdrachtgever is noodzakelijk om te komen tot een optimaal resultaat.
Daarbij is niet de stijl van de ontwerper, maar de juiste oplossing voor de gestelde vraag van belang.
 

 

Uitvoering

Vanwege de aard van de projecten is het in het algemeen mogelijk alle werkzaamheden door het buro uit te laten voeren. Vanaf het eerste overleg tot en met de laatste oplevering worden de projecten door het buro begeleid.

DE WERKPLAATSGSB

Volgende