Vrije werken:

In het atelier van Peter Vormer ontstaan twee soorten werken, vrije of  in opdracht. De vrije werken kunnen worden opgesteld waar het licht en de omgeving gunstig werken. Een aspirant koper bepaalt dit zelf of laat zich adviseren. De motieven tot vrije werken komen direct voort uit hetgeen de kunstenaar bezig houdt.Werken in opdracht:

In het geval van een opdracht moet een werk worden gemaakt voor een bepaalde plaats. Een eventueel thema is natuurlijk erg belangrijk voor de kleurkeuze en de daarmee samenhangende vormentaal. De locatie bepaalt dan nog welke kleuren toepasbaar zijn en welke niet. Na proefnemingen komt een selectie tot stand.Is de achtergrond de hemel, of zie je muren van een huis, zijn er bomen.... hoe zijn die in de zomer, in de winter? Hoe ligt het raam ten opzichte van de zon? 

 

De verwerking van deze gegevens behoort tot het specifieke vakgebied van de glazenier. Ze zijn ook alle heel evident. Maar het kan ook een rol spelen of een gebouw staat tegen de duinen of in de weilanden, in een dorpje of in de grote stad. Hier ligt reeds de overgang van waarnemen naar invoelen, naar het creatieve, direct verbonden met de bestemming: de aula van een school of een meditatieruimte, een bedrijfshal of een huiskamer.......
Deze meer externe factoren bepalen in belangrijke mate mede het beeld.
DE WERKPLAATSGSB

Volgende