Historie:

Rond 1980 deed de kunstschilder Peter Vormer zijn eerste ervaringen op met het kleuren van interieurs. Omgeven te zijn van kleur was een sensatie. Was er een betere mogelijkheid het wezen van kleuren te bestuderen en het aan den lijve te ondervinden?

De architect Jan de Boon schoolde zich te Järna in Zweden bij de pioniers van het ruimtelijk werken met kleur. Na hun ontmoeting in 1986 begonnen zij een samenwerking, die gezien de grootte der ruimten fysiek tevens noodzakelijk was. Een zestal medewerkers zijn hen in de loop der jaren terzijde komen staan.

DE WERKPLAATSGSB

Volgende