Foto: Ad Hupkes
Hommage

Zelden zijn wij de gedachte die het motief vormt om ons metterdaad bezig te houden met schilderkunst in de architectuur treffender tegengekomen dan in de woorden van Theo van Doesburg in een nummer van ‘De Stijl” uit 1928,die wij hier citeren:

“ De beelding van de ruimte is zonder licht niet denkbaar. Licht en ruimte vullen elkaar aan. In de architectuur is het licht een beeldend element en wel dan ook nog het belangrijkst. Het organisch verband tussen ruimte en materiaal kan alleen door middel van licht tot stand worden gebracht. Daarmee is de architectuur echter nog niet voltooid Perfectionering van de architectuur is alleen dan mogelijk als ook het licht gebeeld wordt. De architectonische beelding is zonder kleur niet denkbaar. Kleur en licht vullen elkaar aan. Zonder kleur is de architectuur uitdrukkingsloos, blind."

DE WERKPLAATSGSB

Volgende