De kosten

Op aanvraag is bij DE WERKPLAATS een offerte te verkrijgen voor uit te voeren werkzaamheden. Hieraan voorafgaand is altijd een bezoek aan het desbetreffende bouwwerk noodzakelijk. Indien de aanvraag een nieuwbouw betreft zijn uitvoerige en volledige tekeningen noodzakelijk. 

In geval van opdracht is de uitgebrachte offerte bindend en onafhankelijk van het door DE WERKPLAATS aan te brengen aantal kleurlagen. Meerwerk is dus slechts van toepassing indien er meer m2 geschilderd moeten worden of indien de ondergrond van andere kwaliteit is dan van tevoren afgesproken. Op deze wijze staat het artistieke resultaat los van de economische afspraken: het project is klaar indien opdrachtgever en DE WERKPLAATS beiden van mening zijn dat dit het geval is.

DE WERKPLAATSGSB

Volgende