De werkwijze

Bij het tot stand komen van een project van DE WERKPLAATS speelt de improvisatie een belangrijke rol. Zowel de uitvoerders als de opdrachtgever worden deelgenoot van dit kunstzinnige proces. 

Nadat altijd eerst een oriënterend gesprek op de werkvloer heeft plaatsgevonden, worden de eerste kleurlagen aangebracht. De dagen erna is het van belang er achter te komen wat het gebouw of de ruimte zelf wil “vertellen” en hoe dit zich verhoudt tot hetgeen de opdrachtgever wil en /of wat de kleuren zelf willen/kunnen. Tevens is belangrijk niet alleen de separate ruimten in ogenschouw te nemen, maar ook de onderlinge samenhang die men beleeft wanneer men de ruimten doorloopt. Zo wordt het geheel langzaam kleurgegeven als ware het één groot ruimtelijk schilderij.

DE WERKPLAATSGSB

Volgende